tel. 780 002 801 biuro@travis.pl

nasza oferta

Ilu opiekunów na wycieczkę szkolną?Kto może zostać opiekunem na wycieczce szkolnej?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki obowiązuje w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w ustawie Prawo oświatowe opiekuna wycieczki i kierownika wycieczki powołuje dyrektor szkoły z groma pracowników pedagogicznych szkoły. Dyrektor na opiekuna wycieczki może powołać osobę spoza szkoły.

 

Czy rodzic może być opiekunem na wycieczce szkolnej?

Dyrektor na opiekuna wycieczki może powołać osobę spoza pracowników pedagogicznych szkoły.

 

Czy kierownik może być jednocześnie opiekunem na wycieczce szkolnej?

Tak, ale tylko w przypadku, kiedy zezwoli na to dyrektor szkoły.

 

Ilu opiekunów na wycieczkę szkolną?

Jeśli interesuje Cię ilość opiekunów na wycieczce szkolnej, to musisz wiedzieć, że żadne przepisy nie narzucają wprost ilu opiekunów musi być na wycieczce szkolnej.

Zgodnie z art 32 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając:

wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób.

W praktyce często przyjmuje się (wzorując się na rozporządzeniu MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży) następujące kryteria:

do 10 lat – 1 opiekun na 15 uczestników

od 10 lat 1 opiekun na 20 uczestników.