Olsztyn 89 3070444
Giżycko 87 3070744

Zwrot podatku z zagranicy

Pracowałeś legalnie za granicą? 

 

Jeśli tak, to z Twojego wynagrodzenia potrącane były zaliczki na podatek dochodowy. Bardzo często zaliczki te były pobierane w zbyt wysokich kwotach. Nadpłacony podatek można odzyskać i my się tym zajmiemy.

 

Nasze usługi:

 zwrot podatku z pracy za granicą

 świadczenia rodzinne

   rozliczenie bez opłaty wstępnej (płatność po wydaniu decyzji przez urząd)

 pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów

 przy wydaniu niekorzystnej decyzji podatkowej składamy nieodpłatnie odwołanie w urzędzie

 Zwrot podatku na konto w Polsce lub za granicą

 

 Kwoty zwrotu sięgają często kilku tysięcy euro lub funtów.

Warto ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

 

 

Jak odzyskać nadpłacony podatek?

1. Otrzymasz od nas komplet formularzy w języku polskim, które wypełnisz, uzupełniając o dane osobowe i dane dotyczące pracy za granicą.

2. Złożymy wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.

3. Będziemy odpowiadać na ewentualne zapytania urzędu i dostarczać dodatkowe informacje.

4. Urząd zakończy sprawę, wydając decyzję podatkową. Po jej wydaniu możesz liczyć na przelew ze zwrotem podatku.

5. W przypadku odmowy urzędu odwołamy się od tej decyzji - jeśli sytuacja podatnika to umożliwi.

6. Opłatę za nasze usługi uiścisz dopiero po wydaniu decyzji.